Home  Varaa kauttamme Käyttösopimusehdot

Bravoflyn käyttösopimusehdot ja yksityisyyden suoja

 

Tervetuloa Tervetuloa tutustumaan Bravofly.fi:n internet sivuille, BravoNext S.A.:n ("BravoNext") tarjoamaan palveluun. jonka ansiosta saat tietoa matkoista, halpalentoyhtiöistä ja halpalennoista, sekä muista matkailualan tarjouksista. Voit hakea suurimpien lentoyhtiöiden lentoja ja verrata niitä, sekä ostaa lentoja.
BravoNext on sveitsiläinen yritys, (ID nro.: CHE -115.704.228),  jonka päätoimipaikan osoite on: Vicolo de' Calvi, 2 - 6830 Chiasso, Sveitsi.

Tämän saman sopimuksen nojalla tämän sivuston kautta ostettuja tavaroita ja/tai palveluja koskevat luottokortin käsittelypalvelut tarjoaa BravoNextin emoyhtiö lastminute.com NV (hollantilainen yksikkö, yhtiönumero: 34267347) BravoNextin puolesta.

Ostaessasi matkan, saat BravoNextltä ilmoituksen mahdollisuudestasi ostaa Europ Assistance SA (käyttäen toiminimeä Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB) –matkavakuutus. BravoNext tekee yhteistyötä edellämainitun vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen kolmantena, maksavana osapuolena.
EAIB on vastuussa kaikista virheistä, laiminlyönneistä tai väärästä tiedosta, jotka saattavat liittyä sen toimintoihin.

Pyydämme sinua lukemaan huolellisesti, ja hyväksymään seuraavat käyttöehdot  ("Käyttöehdot"), jotka hallinnoivat BravoNextn URL-palvelua (”Palvelu”) internetsivuilla www.bravofly.fi  ("Internetsivu"). BravoNext pidättää itsellään oikeuden käyttöehtojen muokkaamiseen, siitä etukäteen ilmoittamatta markkinaolosuhteiden, sääntöjen ja säädösten  tai riskitekijöiden muuttuessa BravoNextn tarjoamassa Internet-palvelussa.
Käyttöehtojen päivitetty versio on aina saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.bravofly.com/content/en/generalconditions.html
Halutko saada  täyden hyödyn Palvelusta, ja olla tietoinen uusimmista matkauutisista, lennoista, halpalennoista ja erilaisista matkatarjouksista? Haluatko samaan aikaan käyttää hakukonettamme lentojen etsimiseen, varaamiseen ja ostamiseen vertailemalla samanaikaisesti eri operaattoreiden aikatauluja ja hintoja? Sinun tulee tällöin rekisteröityä käyttäjäksi ilmoittamalla täydet ja tarkat henkilötietosi.

Huomio, että käyttääksesi Internetsivun ilmaisia toimintoja, sinun tulee hyväksyä käyttöehdot.

BravoNextn Palvelun käyttöehdot

1. Rekisteröityminen

Rekisteröityäkseen Palveluun, käyttäjän (“Käyttäjä”) tulee käydä läpi Internetsivuilla saatavilla oleva rekisteröitymisprosessi, ja saada henkilötunnisteet.

Käyttäjä takaa, että kaikki henkilö-ja muut rekisteröitymisprosessin aikana annetut tiedot ovat päivitettyjä, tarkkoja ja oikeita. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan BravoNextlle kaikista henkilötiedoissan tapahtuneista muutoksista.

Käyttäjä valtuuttaa BravoNextn tarkistamaan henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuuden, sekä avustaa BravoNexttä kanssa tarkastamisprosessissa.

Rekisteröitymisprosessin lopussa, Käyttäjä saa henkilötunnisteet, joista ilmenee Käyttäjän henkilötiedot ja Salasana, joista Käyttäjä on yksin vastuussa, kuten myös niiden avulla tehdyistä toiminnoista.

Jos Käyttäjä saa tietoonsa, että hänen henkilötunnisteitaan on käytetty luvattomasti ja/tai niitä on rikottu, tämä on velvollinen ilmoittamaan tästä BravoNextlle osoitteeseen: abuse@bravofly.com.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjän tunnistamista Käyttäjän henkilötietojen ja salasanan avulla. Käyttäjä on vastuussa mahdollisesta BravoNextn tai kolmansien osapuolten vahingoittamisesta, joka johtuu  Käyttäjän henkilötietojen ja salasanan väärinkäytöstä, kadottamisesta, väärinkäytöstä ja/tai vaarantamisesta. Kaikki Käyttäjän henkilötietojen ja salanan avulla tehdyt toiminnot ja pyynnöt katsotaan olevan Käyttäjän itsensä tekemiä. Käyttäjä on tietoinen siitä, että BravoNext esittää Käyttäjän BravoNextn internetsivuilla suorittamista toiminnoista todisteita, joiden avulla BravoNext säätelee Internetsivun käyttöä ja tarjoaa Palvelun.

2. Palvelun kuvaus

Kun rekisteröitymisprosessi on valmis, Käyttäjä voi käyttää BravoNextn Palvelua. Palvelu sisältää tietoa ja uutisia uusimmista matkoista, lennoista ja suurimpien operaattoreiden tarjouksista. BravoNextn sivuilla käyttäjä voi etsiä lentoja ja lentoyhtiöiden tarjouksia vertailemalla samanaikaisesti eri vaihtoehtoja. Lisäksi Käyttäjä voi luvallisesti käyttää internetsovellustamme, jonka avulla tämä voi suoraan tehdä vararauksen ja ostaa lippuja tämän tarvitsematta mennä erikseen lentoyhtiön omille internetsivuille.

3. Internetsivun käyttö - Ostotilaukset

Käyttäjä voi vapaasti vierailla Internetsivuilla ja käyttää sen toimintoja ainoastaan yksityis-, ei kaupalliseen käyttöön. Tekemällä hakuja, varauksia tai ostoja BravoNextn sivuilla, Käyttäjä tietää ja vakuuttaa toimivansa ainoastaan yksityiskäyttötarkoituksissa.

Etsiessään lentoja tai  tehdessään varauksia ja/tai ostoja, Käyttäjällä on ei-eksklusiivinen ja tilapäinen internetsivun käyttöoikeus, joka on myönnetty toiminnon suorittamiseen kuluvaksi ajaksi. Käyttäjä prosessoi suoraan mielenkiintoisina pitämiään palveluita avaamatta palvelun tarjoajan uutta Internetsivua.

Käyttäjä ei saa muokata, käyttää uudelleen, kopioida, jakaa, välittää, tuottaa, julkaista, myöntää lupia, laatia tehtäviä tai töitä, siirtää tai myydä, tai missään tapauksessa käyttää tietoja, uutisia, sisältöjä, tietokoneohjelmaa ja järjestelmiä, tai Internetsivun tai Palvelun tuotteita muussa kuin yksityiskäyttötarkoituksissa.

Käyttääkseen Internetsivun toimintoja, käyttäjällä tulee olla itse hankkimansa internetyhteys. BravoNext ei ole vastuussa mahdollisista internetyhteyden aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista Käyttäjän tietokoneelle.

4. Käyttöä koskevat säännöt

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Internetsivua, sen toimintoja ja Palvelua laillisissa tarkoituksissa ja käyttöehtosopimusten mukaisesti. Käyttäjän ei ole lupa lähettää tai levittää, Internetsivun kautta, luvatonta, herjaavaa, sivistymätöntä, säädytöntä, loukkaavaa tai häiritsevää tietoa. Käyttäjän ei myöskään ole lupa käyttää Internetsivua ja sen toimintoja tekoihin, jotka voivat vahingoittaa BravoNextn imagoa ja mainetta tai aiheuttaa menetyksiä BravoNextlle.

Käyttäjän ei lisäksi ole lupa lähettää mainosmateriaaleja, ei-toivottuja ja/tai pyytämättömiä viestejä, jotka voivat vaikeuttaa Internetsivun toimivuuta ja/tai käyttöä kolmansien osapuolten taholla.

5. Älyllinen Ominaisuus

Käyttäjä on tietoinen siitä, että kaikki tiedot, data, tietokoneohjelmat, sisältö, musiikki, äänet, valokuvat ja kuvat, videot ja muu Internetsivun  sisältö (”Sisältö”) on BravoNextn ja sen luvan haltijan yksityisomaisuutta.

Sovelluksen käyttöä lukuunottamatta, kappaleen 3 kohdan mukaan, Käyttäjällä ei ole oikeuksia Sisältöön ja/tai Internetsivuun. Käyttäjän ainoa oikeus on Internetsivun käyttö Käyttösopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on lupa tulostaa ja/tai ladata Sisältö, käyttöehdot mukaan lukien, ainoastaan yksityiskäyttöön.

6. Hyperlinkki muille internetsivuille

Internetsivu sisältää hyperteksti-linkkejä muille BravoNextn ja/tai kolmansien osapuolten kaupallisten yhteistyökumppanien internetsivuille.
Hyperteksti-linkit julkaistaan internetsivulla tiedottamistarkoituksissa, ja toimivat viitteenä Käyttäjälle. BravoNext ei vastaa hyperlinkkien sisällöstä.
BravoNext ei myöskään kontrolloi hyperlinkkien internetsivujen sisältöä, tietoja, palveluja ja/tai tuotteita.
BravoNext ei ole vastuussa hyperlinkkien internetsivujen julkaisemien tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, eikä päivittymisestä.
Käyttäjä on on tietoinen siitä, että näiden internetsivujen käyttö tapahtuu tämän omalla vastuulla.

Hyperlinkkien ja/tai muiden internetlähteiden julkaiseminen Internetsivulla ei merkitse minkäänlaista kaupallista yhteyttä BravoNextn ja linkitettyiden internetsivujen ylläpitäjien välillä.

7.  Yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä

7.1 BravoNext SA on sveitsiläinen yritys, osa lastminute.com group konsernia (yritysnumero: CHE -115.704.228), jonka päätoimipaikan osoite on: Vicolo de' Calvi, 2 - 6830 Chiasso, Sveitsi (puh. 0041 912087009). Yritys tunnistaa Internetsivujensa ja palveluidensa käyttäjien yksityisyyden suojan ja oikeudet. BravoNext sekä lastminute.com group konsernin yritykset ovat tietoisia Internetissä kiertävästä henkilötietojen määrästä, ja sitoutuu kunnioittamaan niiden suojaa ja turvaamista koskevia sääntöjä turvallisen, valvotun ja luottamuksellisen navigoinnin takaamiseksi Internetissä. Yksityisyyden suojaehdot saattavat muuttua tulevaisuudessa lainsäädön mukaan. Tyydyttävän palvelun tarjoamiseksi, pyydämme Käyttäjiä lukemaan huolellisesti henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat säännöt.

7.2 Seuraava tiedote henkilötietojen suojaamisesta kuvailee seuraavien henkilötietojen käsittelyä ja ylläpitoa:
(i) Käyttäjä/käyttäjät, jotka käyttävät Internetsivustoa ja
(ii) Käyttäjä/käyttäjät, jotka käyttävät Palvelua.
Käyttäjä on velvollinen antamaan totuudenmukaiset, oikeat ja päivitetyt henkilötietonsa sopimussuhteen luomiseksi BravoNextn kanssa, sekä edetäkseen oikein valitsemansa matkailupalvelun ostossa.
Käyttäjä tietää, että mikäli tämä ei ilmoita totuudenmukaisia, oikeita ja päivitettyjä henkilötietojaan, BravoNext ei voi tarjota Käyttäjälle palveluitaan. 19.6.1992 säädetyn, henkilötietojen suojelemista koskevan lain mukaan, (LPD) sekä vakuutusyhtiöiden valvontaa koskevan, 45. artiklan mukaan, (LSA), informoimme Käyttäjää lisäksi seuraavasta: BravoNext säilyttää ja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja seuraavien muodollisuuksien ja tarkoitusten, sekä LPD:n ja LSA:n mukaisesti.

7.3 Käsittelyn omistaja BravoNext SA (Tästedes viitataan "BravoNext" tai “Omistaja")

7.4 Käyttäjien henkilötiedot kerätään:
- Käyttäjän Internetsivustolla täyttämän rekisteröitymiskaavakkeen avulla tai puhelimitse. Kerättyjä henkilötietoja ovat muun muuassa: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Niitä vaaditaan Lennon, Hotellimajoituksen tai muun matkailupalvelun valitsemiseksi ja ostamiseksi, sekä muissa käyttöehdoissa esitetyissä tarkoituksissa.
Tietoja ei kerätä niiden yhdistämiseksi yksittäisiin Käyttäjiin, vaan niiden avulla Käyttäjät voidaan tarvittaessa tunnistaa yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa. Tähän tietokategoriaan kuuluvat: IP–osoitteet, tai Käyttäjän sivustolle yhdistymiseen käyttämän tietokoneen tiedot, pyydettyjen lähteiden URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön kellonaika, palvelimen käyttämä toimintatapa, vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen antama vastauskoodi (onnistui, virhe, etc.), sekä muut järjestelmään ja Käyttäjän tietoympäristöön liittyvät parametrit.
Näitä tietoja käytetään vain internesivuston käytön anonyymien tilastotietojen laatimiseen, sekä näin oikean käytön valvomiseen.
Tietoja saatetaan käyttää mahdollisten tietorikkomusten todentamiseen sivustolla.
- Internetsivustolta evästeitä käyttämällä. Evästeet ovat tietoja, jotka usein sisältävät anonyymeja, uniikkeja tunnistekoodeja. Verkkopalvelin lähettää nämä tiedot verkkoselaimeen ja ne tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Verkkosivut tunnistavat ja käyttävät näitä evästetietoja myöhemmin uudelleen, jos käyttäjä palaa verkkosivuille uudestaan. Niitä pääsääntöisesti käytetään verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamista varten sekä kaupallisten ja markkinointia koskevien tietojen toimittamiseksi sivuston omistajalle.

Verkkosivujemme pääsivulle ilmestyvän evästeilmoituksen sekä näiden evästekäytäntöjen mukaisesti, käyttäjä tai vierailija hyväksyy verkkosivujamme selailemalla evästekäytäntömme, ellei käyttäjä ole muokannut verkkoselaimensa estämään evästeiden luomisen. Verkkosivujemme selailuksi luemme kaikki sivustolla tapahtuvan toiminnan esim. pääsivun evästeilmoituksen sulkemisen, sivujen vierittämisen, minkä tahansa kohdan klikkauksen jne.

Käyttämällä verkkosivujamme, käyttäjän tietokoneelle voidaan tallentaa verkkosivun omistajan evästeitä ("asianmukaiset evästeet") sekä meidän kanssa yhteistyötä tekevien tahojen evästeitä ("kolmannen osapuolen evästeet").

Verkkosivujen evästeitä käytetään seuraavanlaisesti:

A. Tekniset evästeet:

a. Välttämättömät evästeet: nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivustoamme ja sen eri toimintoja voidaan käyttää. Ilman näitä evästeitä ei ole mahdollista käyttää hakupalveluja, vertailu- tai ostopalveluja eikä mitään muita verkkosivustollamme olevia palveluja.

b. Toiminnalliset evästeet: nämä evästeet helpottavat verkkosivujemme selailu, ne tallentavat valitsemasi asetukset ja auttavat toimittamaan käyttäjälle yksilöityjä palveluja. Joissain tapauksissa voimme valtuuttaa mainostajat tai kolmannet osapuolet lisäämään evästeitä sivustollemme, jotta voisimme tarjota yksilöityä sisältöä ja palvelua. Verkkosivujamme käyttämällä hyväksyt tämän tyyppisten evästeiden käytön. Mikäli evästeiden käyttö on estetty, emme voi taata verkkosivustomme kunnollista toimintaa.

c. Käyttöön liittyvät evästeet: nämä evästeet keräävät tietoja verkkosivustomme käytöstä, vierailluista sivustoista sekä mahdollisista virheistä, joita saattaa tapahtua selailun aikana. Lisäksi käytämme näitä evästeitä tunnistaaksemme sivuston, jolta käyttäjä siirtyy verkkosivustollemme. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joilla käyttäjä voidaan tunnistaa. Kaikki tiedot kerätään anonyymisti, joten ne eivät sisällä henkilötietoja ja näitä tietoja käytetään vain verkkosivustomme toiminnan parantamiseen. Joissain tapauksissa kolmannet osapuolet hallitsevat puolestamme osaa evästeistä, mutta he eivät ole oikeutettuja käyttämään niitä muihin kuin aiemmin lueteltuihin tarkoituksiin. Verkkosivujamme käyttämällä hyväksyt tämän tyyppisten evästeiden käytön. Mikäli evästeiden käyttö on estetty, emme voi taata verkkosivustomme kunnollista toimintaa.

 

      GOOGLE ANALYTICS

    
      SEMBOX
     
30 päivää

B. Kohdentamiseen ja markkinointiin liittyvät evästeet: nämä evästeet keräävät hyödyllisiä tietoja, jotta verkkosivuillamme tai kolmannen osapuolen sivuilla voidaan näyttää sinulle mielenkiintoisia mainoksia.

 

Zanox
http://zanox.es/gb/about-zanox/privacy/
 30 päivää
Criteo
 30 päivää
Tradedoubler
 30 päivää
 Facebook
 30 päivää

C. Sosiaalisen median evästeet: nämä evästeet mahdollistavat verkkosivujemme jakamisen sekä "Tykkää" painamiset sosiaalisessa verkossa, kuten Facebook, Twitter, Google + jne.

Evästeidemme kestoajat vaihtelevat. On olemassa erityisiä istuntokohtaisia evästeitä, jotka ovat voimassa vain yhden haku- tai selailuistunnon ajan ja ne häviävät, kun selain suljetaan. Pysyvien evästeiden kestoajat taas vaihtelevat. Näiden evästeiden enimmäiskestoaika on 5 vuotta.

Jos käyttäjät ovat estäneet evästeiden käytön ja tallentamisen laitteelle, käyttäjän verkkokokemus voi olla rajallinen ja se voi vaikuttaa verkkosivujemme palvelujen käyttämiseen sekä käyttökokemukseen.

Evästeitä voi hallita monilla tavoin. Muokkaamalla selaimesi asetuksia voit estää evästeiden käytön tai saada varoituksen ennen evästeiden hyväksymistä. Lisäksi käyttäjät voivat poistaa kaikki tietokoneelle tallennetut evästeet selaimen kansiosta. Jokaisella selaimella on omat menettelytavat asetusten hallintojen osalta.

Alapuolelta löydät ohjeita evästeiden hallintaan yleisimmissä selaimissa. Jos haluat lisätietoja älylaitteen evästeiden hallinnasta, ole hyvä ja katso laitteen käyttöohjeita tai ota yhteyttä laitteen apupalveluun. 

 

 

 

 

 

 

 • MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
 • GOOGLE CHROME
 • MOZILLA FIREFOX
 • APPLE SAFARI
 •  

   

   

   

   

  Jos haluat lisätietoja, kuinka muiden selaimien evästeitä hallitaan , ole hyvä ja lue selaimen käyttöohjeet tai ota yhteyttä selaimen.
  Kolmannen osapuolen evästeitä ei asennetta meidän toimestamme. Evästeitä asentavat meidän yhteistyökumppanimme, kun vierailet verkkosivuillamme. Joten suosittelemme käyttäjiä kääntymään kolmansien osapuolien verkkosivustojen puoleen, jotta käyttäjät saavat lisätietoja heidän evästekäytännöistään. Lisäksi pyydämme vierailijoitamme vierailemaan seuraavalla verkkosivulla http://www.youronlinechoices.com , mistä käyttäjät löytävät hyödyllisiä lisätietoja evästeiden käytöstä ja mitä toimenpiteitä he voivat tehdä suojellakseen Internet -yksityisyyttään.

  7.5 Käyttäjien henkilötiedot käsitellään manuaalisesti tai sähköisesti niissä tarkoituksissa, joihin tietoja on välitetty ja kerätty, turvallisesti ja varauksella, estämällä luvattomien osapuolten pääsy tietoihin. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittavan ajan ja ainoastaan niissä tarkoituksissa, joita varten tietoja on kerätty.

  7.6 Tietojen käsittely tapahtuu omistajan rekisteröidyissä toimistoissa ja päämajassa ja lastminute.com group:in palvelinfarmilla, joka sijaitsee Haarlem, Alankomaissa, ja kohteiden, joille ne on myönnetty, alueilla.

  7.7 Käyttäjien antamia henkilötietoja käytetään navigoimistietojen lisäksi seuraavissa tarkoituksissa:
  A. keräämiseen, säilytykseen ja yhdistelemiseen sopimussuhteen muodostamiseksi ja hallinnoimiseksi Palvelun levityksessä;
  B. henkilötietojen käyttämiseen kommunikointitarkoituksissa sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestitse sopimussuhteen luomiseksi, mukaan lukien siihen liittyvät tiedotukset;
  C. voimassa olevien lakien ja säädösten noudattamiseksi;
  D. henkilötietojen keräämiseen, säilytykseen ja yhdistelemiseen tilastoanalyysin saamiseksi autonyymisti ja/tai väliaikaisesti;
  E. lain sallimissa tapauksissa, mikäli Käyttäjä ei ole sitä kieltänyt, Datan hallitsijan toimesta sähköpostitse tai vastaavan sähköisen viestimen kautta tapahtuvaa mainosmateriaalin lähettämistä, joka liittyy vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin tai sivustolla tarjottaviin samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin, joissakin tapauksissa, mutta josta poikkeuksena ovat Italian markkinat, Datan hallitsija voi lähettää Käyttäjälle mainittua mainosmateriaalia personoidulla tavalla;
  F. vaikuttamatta yllä olevan artiklan E) ehtoihin, ja vain Käyttäjän etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella siihen, että Datan hallitsija lähettää sähköpostitse, tekstiviestillä tai multimediaviestillä parhaita tarjouksia tuotteista tai palveluista, joita Datan hallitsija tai sen kumppanit tai kaupalliset yhteistyöntekijät kauppaavat ja jotka toimivat seuraavilla aloilla: turismi ja vapaa-aika, uusi teknologia, muoti, sisustus ja kulutustavarat, elintarvikkeet ja juomat, rahoitus, pankit, vakuutus, energia, ympäristö, viestintä, massaviestintä, kiinteistö, lääkeala, vaatteet ja tekstiilit, koulutus ja harjoittelu, julkaisu ja kustannus, tietotekniikka, vähittäismyynti, urheilu, tietoliikenne, ja palvelut yleensä. Joissakin tapauksissa, poikkeuksena Italian markkinat, Datan hallitsija voi tiedottaa Käyttäjälle personoidulla tavalla parhaista saatavilla olevista tarjouksista ja mukauttaa niitä Käyttäjän mieltymysten mukaisesti.

  7.8 Mikäli henkilökohtaisia tietoja ei onnistuta toimittamaan, se voi estää käyttäjää saamasta haluamiaan palveluita ottaen huomioon tarkoitusperät jotka näkyvät kappaleista A) ja B) artikkelista 7.7. Tämä voi myös johtaa omistajan kyvyttömyyteen toimittaa palvelu kunnollisesti, ja suoriutua sopimuksenkaltaisista pakotteista, jotka on mainittu käyttöehdoissa. Tietojen käsittely kappaleiden A), B), C), D) ja E) mukaisesti aiemminmainitussa artikkelissa 7.7 ei vaadi asianomaisen erillistä suostumusta. Tietojen säilytys tarkoituksiin, jotka mainitaan kappaleessa F) artikkeli 7.7 on vapaaehtoista. Näiden tarkoitusten mukainen tietojen käsittely vaatii luvan asianomaiselta. Tietojen toimituksessa tai luvan antamisessa tapahtuva virhe aiheuttaa sen, että BravoNextin kumppanit eivät voi lähettää tarjouksia.

  7.9 BravoNext on velvollinen takaamaan, ettei saatuja henkilötietoja levitetä, ja että niitä käsitellään varmasti ja varauksella, sekä estetään luvattomien lähteiden pääsy tietoihin.Käyttäjien antamat henkilötiedot ja muut tiedot voidaan välittää edellä mainittujen tarkoitusten mukaisesti seuraavien kategorioiden osapuolille:
  - BravoNextn työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, jotka vastaavat hallinnosta, palvelusta, lakisääteisyydestä, asiakaspalvelusta, tietojärjestelmästä, toimiston verkosta sekä käytettävästä atk-laitteistosta ja tietokoneohjelmista;
  - lentoyhtiöt, hotellit, autovuokraamoot ja kaikki tarvittavat osapuolet, joita tarvitaan sopimuksen solmimiseksi.Käyttäjää informoidaan Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa käyttöönotetuista säädöksistä koskien lentoyhtiöiden velvollisuutta luovuttaa tulli- ja rajaviranomaisille pääsy matkustajatietoihin lennoillaan. Sillä seurauksella, että BravoNextn keräämät tiedot Käyttäjästä ja tämän matkoista voidaan tarvittaessa luovuttaa sen valtion viranomaisille, jota Käyttäjän matka koskee.
  - osapuolet, joilla on lain tai viranomaisten myöntämä oikeus päästä henkilötietoihin.
  - Asianoisten Palvelun jakelusta vastaavat osapuolet.
  Lista nimistä, joille Käyttäjien henkilötiedot voidaan välittää, on mahdollista saada pyynnöstä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy@lastminutegroup.com.

  7.10 Jokaisella Käyttäjällä on oikeus BravoNextlle lähettämästään pyynnöstä: (i) saada BravoNextlta vahvistus omista henkilötiedoistaan; (ii) saada tietoonsa tietojen alkuperän, niiden käyttötarkoitukset ja käsittelytavat, sekä käyttöjärjestelmä, mikäli tietoja on käsitelty sähköisesti; (iii) saada henkilötietojensa käsittelystä vastaavan BravoNextn ja muiden osapuolten olemassa olevat tiedot; (iv) tietää osapuolet, kategoriat tai vastuuhenkilöt, joille henkilötiedot voidaan välittää kyseisessä valtiossa; (v) lukita tietonsa, mikäli niitä on käsitelty lainvastaisesti, poistaa, muuttaa anonyymisti, päivittää, oikaista tai halutessaan integroida tietonsa ja (vi) saada vahvistuksen kohdassa (v) esitetyistä toiminnoista mukaan lukien niiden sisällöstä, myös niiltä osapuolilta, joille tiedot on välitetty, mikäli tämä on mahdollista, eikä aiheuta liian suuria kuluja;(vii) kieltää oikeutetusti täysin tai osittain henkilötietojensa käsittelyä mainosmateriaalien lähettämisessä, suoramyynnissä, markkinatutkimuksissa tai kaupallisissa tarkoituksissa. Edellä esitetyt pyynnöt tulee osoittaa BravoNext SA:lle, osoitteeseen: privacy@lastminutegroup.com.
  Käyttäjällä on oikeus kirjallisesti sähköpostilla pyytää korjausta tai poistoa henkilötietoihinsa, lain rajoissa. Lisäksi, mikäli et halua saada tarjouksia, voit seurata yksinkertaista proseduuria, joka aloitetaan unsubscribe(lopeta tilaus) linkistä, joka on saatavilla kaikissa kaupallisissa yhteydenotoissa omistajan toimesta.

  8. Sovellettava laki ja eksklusiivinen lainkäyttövalta

  Sveitsin laki valvoo lainsäädännön sallimissa rajoissa Käyttäjän ja BravoNextn välisiä käyttöehtoja sekä Käyttäjän ja BravoNextn suhdetta. Sovelletun lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten rajoissa, osapuolet hyväksyvät, että näiden väliset kiistat, koskien sen käyttöehtoja ja väärää suhdetta, käsitellään yksinoikeudella siinä tuomioistuimessa, jonka alaisina BravoNextn rekisteröimät toimistot ovat. BravoNext pidättää oikeuden matkustajan haastamiseksi oikeuteen tämän asuinpaikan tuomioistuimen edessä.
   

  Käyttösopimusehdot

  » Privacy